Ogłoszenia z regionu:
cała Polska

Regulamin

Serwis BezpłatneOgłoszenia.com.pl jest serwisem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń.

Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi na stronie BezpłatneOgłoszenia.com.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

Sposób płatności za ogłoszenia: opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu numer. Serwis BezpłatneOgłoszenia.com.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu wiadomości zwrotnych sms przez operatorów sieci komórkowych.

Cennikiem nazywamy ustalone przez BezpłatneOgłoszenia.com.pl opłaty za umieszczanie ogłoszeń w serwisie. Cennik jest dostępny na stronie głównej serwisu.

Serwis BezpłatneOgłoszenia.com.pl udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego jak i odpłatnego czasowego zamieszczania ogłoszeń. Do ogłoszenia można bezpłatnie zamieścić fotografię.

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Użytkownik dokonując rejestracji w BezpłatneOgłoszenia.com.pl musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez BezpłatneOgłoszenia.com.pl informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego BezpłatneOgłoszenia.com.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu BezpłatneOgłoszenia.com.pl pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Serwis BezpłatneOgłoszenia.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie BezpłatneOgłoszenia.com.pl, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu BezpłatneOgłoszenia.com.pl, BezpłatneOgłoszenia.com.pl może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika.

Zabronione jest wykorzystywanie serwisu BezpłatneOgłoszenia.com.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, BezpłatneOgłoszenia.com.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. Użytkownik BezpłatneOgłoszenia.com.pl ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

BezpłatneOgłoszenia.com.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później  jednak, niż 5 dni robocze od daty otrzymania.

Regulamin i cennik może być zmieniony przez BezpłatneOgłoszenia.com.pl. O zmianach regulaminu i cennika usług i terminie obowiązujących zmian BezpłatneOgłoszenia.com.pl poinformuje na stronie internetowej. Zmiany cennika i regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni od daty ukazania się zmian na stronie internetowej.